Árees d’actuació

Dret Civil

 • Processos matrimonials (Divorcis i Separacions).
 • Incapacitacions.
 • Herencies:
  • Declaracions d’hereus.
  • Tramitació de les operaciones succesòries.
  • Partició de l’herència.
  • Redacció de testaments.
 • Accions de responsabilitat civil.
 • Reclamació de deutes.

Dret Penal

(Persones físiques o jurídiques.)
Intervenció professional assumint l’acusació particular o la defensa en tota classe de delictes amb extensió a les responsabilitats civils derivades, assessorant sobre la solució judicial o negociada que major benefici representa pels clients.

Dret de la circulació

Reclamació de les responsabilitats penals i de les indemnitzacions a percebre a consqüència d’accidents de trànsit.